100

Kompleks basenów w Brzozowie

2012

Inwestycja realizowana była na powierzchni ponad 4 ha i obejmowała założenie trawnika siewem o składzie dostosowanym do warunków panujących na terenie obiektu i dużej wytrzymałości na zniszczenie. Rośliny stanowiły niewielki procent w ogólnym założeniu projektowym ze względu na konieczność pozostawienia jak największej powierzchni przeznaczonej do wypoczynku i rekreacji ludzi. Nasadzenia roślinne zostały wykonanie przy niecce basenowej i na niewielkich powierzchniach wyłączonych z użytkowania.