100

Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Iwoniczu Zdroju

2015-2016

Rewitalizacja Parku w Iwoniczu prowadzona była w latach 2014-2015. Obejmowała szereg działań architektonicznych i budowlanych ( wykonanie nowych chodników, fontann, altan, pergoli itp.) Prace z zakresu zagospodarowania zieleni obejmowały wykonanie:

– rabat kwiatowych, klombów o łacznej powierzchni 665, m2

– zasadzenie drzew i krzewów na powierzchni 1200 m2

– wykonanie trawników gazonowych  na powierzchni 3495 m2.

Projektowane tereny zieleni towarzyszyć będą istniejącym i projektowanym układom placów, dróg i ścieżek spacerowych. W sąsiedztwie rabat kwiatowych zlokalizowane są ławki typu parkowego z oparciami oraz dobrane i pasujące do wprowadzanych na teren Parku Zdrojowego lamp oświetleniowych.


Nasadzenia wykonaliśmy wg otrzymanego projektu według którego drzewa i krzewy dobrano z uwzględnieniem panujących na terenie Iwonicza-Zdroju warunków klimatycznych. Gatunki cienioznośne lokalizowano w miejscach o małym stopniu insolacji. Część rabat ukształtowanych jest na wzór XIX wiecznych kolistych, wyniesionych pośrodku klombów obsadzanych roślinnością ozdobną z liści i kwiatów.