100

Łukowe - ogród prywatny

2014

Przestrzeń została zaaranżowana w taki sposób, aby nowo wprowadzone rośliny nawiązywały charakterem do istniejącej część ogrodu. Od strony południowej zlokalizowany będzie warzywnik i szklarnia. Powierzchnie warzywnika od pozostałej części ogrodu dzielić będzie niska zieleń użytkowa: borówki, porzeczki. W południowo-wschodnim narożniku znajdować będzie się plac przeznaczony do wypoczynku i rekreacji. Cześć placu utwardzona będzie żwirem ozdobnym, gdzie można będzie rozłożyć leżaki. Pozostałą część placu stanowić będą wycinki koła – linie będą wydzielać plac z powierzchni trawnika. Główne rabaty znajdować będą się przy projektowanym tarasie oraz istniejącej altanie. Charakter rabat utrzymany jest w stylu naturalistycznym, gdzie przeważają byliny, zioła oraz krzewy kwitnące.W celu uporządkowania ogrodu stworzono dwa główne ciągi komunikacyjne o nawierzchni z płaskich kamieni kwarcytowych wypełnionych drobnym kamieniem łamanym.

Łukowe - ogród prywatny

2014

Przestrzeń została zaaranżowana w taki sposób, aby nowo wprowadzone rośliny nawiązywały charakterem do istniejącej część ogrodu. Od strony południowej zlokalizowany będzie warzywnik i szklarnia. Powierzchnie warzywnika od pozostałej części ogrodu dzielić będzie niska zieleń użytkowa: borówki, porzeczki. W południowo-wschodnim narożniku znajdować będzie się plac przeznaczony do wypoczynku i rekreacji. Cześć placu utwardzona będzie żwirem ozdobnym, gdzie można będzie rozłożyć leżaki. Pozostałą część placu stanowić będą wycinki koła – linie będą wydzielać plac z powierzchni trawnika. Główne rabaty znajdować będą się przy projektowanym tarasie oraz istniejącej altanie. Charakter rabat utrzymany jest w stylu naturalistycznym, gdzie przeważają byliny, zioła oraz krzewy kwitnące.W celu uporządkowania ogrodu stworzono dwa główne ciągi komunikacyjne o nawierzchni z płaskich kamieni kwarcytowych wypełnionych drobnym kamieniem łamanym.